Proces 024

Proces

Klauzurní festival KALD

Festival Proces024

29.5. – 1.6.2023

LETNÍ PROCES 2023

Klauzurní festival PROCES je stěžejním výstupem semestrálních prací Katedry alternativního a loutkového divadla na DAMU. Tento festival se na půdě školy i mimo ní opakuje s půlroční pravidelností a člověk na něm může zažít nemalá překvapení.


PROCES je tvorba, PROCES je divadlo, PROCES je spolupráce a sounáležitost.


Představení, koncerty, scénické čtení, debaty a výstavy.

Program

PONDĚLÍ 29. 5. 2023

10:30 – 11:00

DORAŽ V CELKU!

rezervaceR102 / DAMU
 

Režie: Jan Křeček

Dramaturgie: Eliška Peřichová

Scénografie: Adam Bohdal

Herci: Václav Ponikelský, Vilma Vojtíšková, Ema Lovecká, Ema Brezinová, Barbora Šošolíková

„Jakékoli sociální těleso si uchovává vzpomínku na svoji prvotní bloudivost a je třeba, aby našlo prostředky, jak ji znovu oživit, čímž redynamizuje sílu svého spolubytí.“ Michel Maffesoli

„Any social body retains the memory of its first wandering and needs to find the means to revive it, thus re-dynamizing the power of its coexistence.“ Michel Maffesoli

11:30 – 12:00

DORAŽ V CELKU!

rezervaceR102 / DAMU
 

Režie: Jan Křeček

Dramaturgie: Eliška Peřichová

Scénografie: Adam Bohdal

Herci: Václav Ponikelský, Vilma Vojtíšková, Ema Lovecká, Ema Brezinová, Barbora Šošolíková

„Jakékoli sociální těleso si uchovává vzpomínku na svoji prvotní bloudivost a je třeba, aby našlo prostředky, jak ji znovu oživit, čímž redynamizuje sílu svého spolubytí.“ Michel Maffesoli

„Any social body retains the memory of its first wandering and needs to find the means to revive it, thus re-dynamizing the power of its coexistence.“ Michel Maffesoli

11:30 – 12:30

ČALIKAT

rezervaceKafkárna indoor
 

Autoři a herci: Dobrodinská, Hadrbolec, Neudeker, Nežmah, Rothermel, Šípová

Šestý věk sestupné řady pomalu spěje ke svému konci. Hadi ovíjejí naše ramena. Bez ustání bude po sedm dní pršet a bude padat sedm různých druhů deště. Půda se osvěží a vzklíčí semena. Z těch vyrostou stromy se sladkými plody. Jejich listy budou mít tvar hrnců a pánví. Přes celé nebe je natažený dešťový had, který chrlí proudy vody. Proč se to ale děje?

The sixth age of the descending line is slowly coming to an end. Snakes wrap around our shoulders. It will rain incessantly for seven days and seven different kinds of rain will fall. The soil will refresh and seeds will sprout. They will grow into trees with sweet fruit. Their leaves will be shaped like pots and pans. A rain snake is stretched across the sky, spewing streams of water. Why is this happening?

13:00 – 13:30

DORAŽ V CELKU!

rezervaceR102 / DAMU
 

Režie: Jan Křeček

Dramaturgie: Eliška Peřichová

Scénografie: Adam Bohdal

Herci: Václav Ponikelský, Vilma Vojtíšková, Ema Lovecká, Ema Brezinová, Barbora Šošolíková

„Jakékoli sociální těleso si uchovává vzpomínku na svoji prvotní bloudivost a je třeba, aby našlo prostředky, jak ji znovu oživit, čímž redynamizuje sílu svého spolubytí.“ Michel Maffesoli

„Any social body retains the memory of its first wandering and needs to find the means to revive it, thus re-dynamizing the power of its coexistence.“ Michel Maffesoli

13:00 – 14:00

SPOLEČNĚ

rezervaceKafkárna outdoor
 

Tým: Alexandra Reljićová, Zuzana Suchá, Ludmila Zajíčková, Josefína Holcová, Sara Maďarová, Valentýna Mužíková

Srdečně zveme na setkání, na kterém se společně potkáme s tématy a spolu je budeme sdílet. Představíme nejen společný program, ale seznámíme vás s našimi představami ohledně fungování, které společně seznámíme s vašimi představami. Harmonogram společného setkání je nabitý, můžete se těšit na společensky kvalitní čas.

14:00 – 14:30

KAV/FKY

rezervaceKafkárna indoor
 Autoři a herci: Domen Šuman, Patrik Možíš, Martin Mlčouch, Tinka Avramova
Produkce: Lucie Karbanová
Konzultace: Martin TůmaPotkali se? Psali si? Co měli společného? Co tady zanechali?
Dokumentárně-imerzivní návrat v čase.
14:30 – 15:30

SPOLEČNĚ

rezervaceKafkárna outdoor
 

Tým: Alexandra Reljićová, Zuzana Suchá, Ludmila Zajíčková, Josefína Holcová, Sara Maďarová, Valentýna Mužíková

Srdečně zveme na setkání, na kterém se společně potkáme s tématy a spolu je budeme sdílet. Představíme nejen společný program, ale seznámíme vás s našimi představami ohledně fungování, které společně seznámíme s vašimi představami. Harmonogram společného setkání je nabitý, můžete se těšit na společensky kvalitní čas.

14:30 – 15:00

ROZMARNÁ HRA PRO VESELÉ KRUHY DAM I PÁNŮ

rezervaceR102 / DAMU
 Režie: Františka Ekrtová
Dramaturgie: Lukáš Horn
Scénografie: Anastasia Atapina a Mariana Červenková
Herci: Jiří Fencl, Alessandra Točoňová, Zbyněk Rohlík, Gagik Chilingaryan, Karolína KubešováKolik je potřeba, aby se výhoda změnila v nevýhodu? A kdo rozhoduje o tom co je správně a co špatně? Svět je drsné místo a kdo nestihne převzít iniciativu, nestačí se divit. A už je jedno jestli jde o svět spoutaný zákony nebo pravidly piškvorek.How much is needed to change advantage into disadvantage? And who decides what is right and what is wrong? Who is a not able to act fast will be surprised… And it doesn’t matter if that world is bounded by law or rules of the tic-tac-toe.
15:00 – 16:00

PRAKTICKÉ RADY PRO HODNÉ DĚTI

rezervaceŘetízek
 Režie: Marek Bečka
Autoři: Mark Twain, Marek Bečka, Elena Volpi, Johana Vavřinová
Dramaturgie: Zala Dobovšek
Hrají: Elena Volpi, Matija Krečič
Scénografie: Tereza Venclová
Hudba: Matija Krečič
Světla: Šimon KočíInscenace vychází z děl Marka Twaina a z osobních příběhů autorů a je, stejně jako Twainova kniha „Rady pro malé holčičky“ (1865), určena všem příliš pilným a hodným dětem. Ale také všem zlobivým. A také školákům, dospělým a seniorům. Vlastně všem, kteří už jsou zavaleni vhodnými a korektními radami a návody ze všech stran.
15:30 – 16:00

ROZMARNÁ HRA PRO VESELÉ KRUHY DAM I PÁNŮ

rezervaceR102 / DAMU
 Režie: Františka Ekrtová
Dramaturgie: Lukáš Horn
Scénografie: Anastasia Atapina a Mariana Červenková
Herci: Jiří Fencl, Alessandra Točoňová, Zbyněk Rohlík, Gagik Chilingaryan, Karolína KubešováKolik je potřeba, aby se výhoda změnila v nevýhodu? A kdo rozhoduje o tom co je správně a co špatně? Svět je drsné místo a kdo nestihne převzít iniciativu, nestačí se divit. A už je jedno jestli jde o svět spoutaný zákony nebo pravidly piškvorek.How much is needed to change advantage into disadvantage? And who decides what is right and what is wrong? Who is a not able to act fast will be surprised… And it doesn’t matter if that world is bounded by law or rules of the tic-tac-toe.
16:00 – 17:00

VZTYČUJI PŘED SEBE SVÉ TĚLO

rezervaceKafkárna indoor
 

RD: Michaela Čajkovičová, David Ficek

SC: Anna Hubená

Herci: Martin Mlčouch, Danny Takieddin, Bea Stevens

Tělo v čase, tělo bez času, tělo v prostoru. Hledání nové komunikace a způsobu existování v místě, které nastavuje svoje vlastní pravidla. Transformace jako základní předpoklad pro navázání alespoň křehkého spojení. Trojice performerů se vzdává svojí identity aby mohli zkoumat formování nových vztahů prostřednictvím těla jako živé hmoty.

Body in time, body without time, body in space. Searching for a new kind of communication and a way of existing in a place that sets its own rules. Transformation as a basic prerequisite for establishing at least a fragile connection. A trio of performers give up their identity in order to explore the formation of new relationships through the body as a living matter.

16:30 – 17:00

ROZMARNÁ HRA PRO VESELÉ KRUHY DAM I PÁNŮ

rezervaceR102 / DAMU
 Režie: Františka Ekrtová
Dramaturgie: Lukáš Horn
Scénografie: Anastasia Atapina a Mariana Červenková
Herci: Jiří Fencl, Alessandra Točoňová, Zbyněk Rohlík, Gagik Chilingaryan, Karolína KubešováKolik je potřeba, aby se výhoda změnila v nevýhodu? A kdo rozhoduje o tom co je správně a co špatně? Svět je drsné místo a kdo nestihne převzít iniciativu, nestačí se divit. A už je jedno jestli jde o svět spoutaný zákony nebo pravidly piškvorek.How much is needed to change advantage into disadvantage? And who decides what is right and what is wrong? Who is a not able to act fast will be surprised… And it doesn’t matter if that world is bounded by law or rules of the tic-tac-toe.
17:00 – 18:00

PRAKTICKÉ RADY PRO HODNÉ DĚTI

rezervaceŘetízek
 Režie: Marek Bečka
Autoři: Mark Twain, Marek Bečka, Elena Volpi, Johana Vavřinová
Dramaturgie: Zala Dobovšek
Hrají: Elena Volpi, Matija Krečič
Scénografie: Tereza Venclová
Hudba: Matija Krečič
Světla: Šimon KočíInscenace vychází z děl Marka Twaina a z osobních příběhů autorů a je, stejně jako Twainova kniha „Rady pro malé holčičky“ (1865), určena všem příliš pilným a hodným dětem. Ale také všem zlobivým. A také školákům, dospělým a seniorům. Vlastně všem, kteří už jsou zavaleni vhodnými a korektními radami a návody ze všech stran.
18:00 – 19:00

ZAHÁJENÍ VERNISÁŽE A FESTIVALU PROCES

volný vstupVýstava
19:30 – 20:30

ENCYKLOPEDIE NIČEHO

rezervaceDivadlo DISK
 

Autoři: Tinka Avramova, Zuzana Šklíbová, Fedir Kis, Anna Nevrlá, Petra Hauerová, Anna Burianová, Eliška Pelková

Herci: Tomáš Adel, Adéla Gajdošová, Richard Janča, Naděžda Melková, Alena Novotná, David Petrželka, Štěpánka Todorová

Nic je záporný pojem, který získává význam teprve svým protikladem – něco. –Wikipedia

Každý z nás je svou vlastní encyklopedií. Ve své mysli a těle nosíme informace, které jsme se naučili a které jsme zažili. Většinu těchto informací a těchto dovedností považujeme za nesmysly a zbytečnosti a zdá se, že jsou o ničem. Ve světě přetíženém a posedlém „správnými” a „užitečnými” informacemi se 7 performerů pokouší tuto představu zpochybnit tím, že se podělí o svou osobní encyklopedii a prozkoumají hloubku a hodnotu banalit, nesmyslů a zbytečností.

Jsme definováni ostatními, sami sebou a informacemi a dovednostmi, které známe nebo jimiž disponujeme. Na druhou stranu jsme definováni také tím, co nevíme. Co je vnímáno jako užitečná informace a co už ne? A kdo to posuzuje? Co je informace, kterou opravdu chceme/potřebujeme znát v našem životě – je to snad to, kdy byla podepsána Mnichovská dohoda, nebo který záchod je v Mnichově nejčistší a nejhezčí?

21:00 – 22:00

KOMPOZICE JAKO ABSOLVENTSKÁ INSCENACE

rezervaceHallerův sál
 

Text: Gertrude Stein a kol.

Režie: Sam Špilar
Scénografie a kostýmy: Anna Nevrlá
Dramaturgie: Josef Neudeker, Tinka Avramova
Herci: Aicha Roubíčková, Nora Marečková, Tereza Fagulcová + komparz

Být. Ne Potěší. Být Mohou potěšit Nebýt Potěší ony. Nebýt Nepotěší ony Ano potěší. Potěší ony. Ne potěší. Nepotěší ony Ne potěší. Potěší ony. Potěší. Jestliže vy potěšíte. A jestliže ony potěší A ony potěší. Aby byly potěšeny Aby nebyly potěšeny. Aby nebyly nepotěšeny. Aby byly potěšeny a mohly potěšit. – Gertrude Stein

To Be No Please. To Be They can please Not to be Do they please. Not to be Do they not please Yes please. Do they please No please. Do they not please No please. Do they please. Please. If you please. And if you please. And if they please And they please. To be pleased Not to be pleased. Not to be displeased. To be pleased and to please. – Getrude Stein.

ÚTERÝ 30. 5. 2023

10:00 – 12:00

DISKUZE

Volný vstup DISK střecha a Malírna
11:00 – 12:30

VZPOMÍNÁNÍ

rezervace Vzlet
Autor: Anna Datiashvili „Vzpomínání“ je participativní divadelní instalace pro 6 diváků a O herců. Jaké příběhy skrývají cihly ve zdech domů, ve kterých žijeme? Slyšeli jste někdy o Babylonu? A kolik si toho pamatujete z vašeho dětství? To moje vzpomínky začínají daleko odsud… S sebou: brýle na čtení, pokud je potřebujete.
12:30 – 13:30

VZTYČUJI PŘED SEBE SVÉ TĚLO

rezervace Kafkárna indoor
RD: Michaela Čajkovičová, David Ficek SC: Anna Hubená Herci: Martin Mlčouch, Danny Takieddin, Bea Stevens Tělo v čase, tělo bez času, tělo v prostoru. Hledání nové komunikace a způsobu existování v místě, které nastavuje svoje vlastní pravidla. Transformace jako základní předpoklad pro navázání alespoň křehkého spojení. Trojice performerů se vzdává svojí identity aby mohli zkoumat formování nových vztahů prostřednictvím těla jako živé hmoty. Body in time, body without time, body in space. Searching for a new kind of communication and a way of existing in a place that sets its own rules. Transformation as a basic prerequisite for establishing at least a fragile connection. A trio of performers give up their identity in order to explore the formation of new relationships through the body as a living matter.
12:30 – 14:00

VZPOMÍNÁNÍ

rezervace Vzlet
Autor: Anna Datiashvili „Vzpomínání“ je participativní divadelní instalace pro 6 diváků a O herců. Jaké příběhy skrývají cihly ve zdech domů, ve kterých žijeme? Slyšeli jste někdy o Babylonu? A kolik si toho pamatujete z vašeho dětství? To moje vzpomínky začínají daleko odsud… S sebou: brýle na čtení, pokud je potřebujete.
13:00 – 13:30

HOME IS THE PLACE WHERE OUR MEMORY IS

rezervace DISK střecha
Autor: Pedro Gramegna Ardiles How to build a home away from home? what happen when memories are wounded by the unresolved past of a country far away from Prague?. This performance is an invitation to a shared moment of intimacy in the middle of the city, to experience part of the biographical songbook of my family and the recent history of my country.
13:30 – 14:00

ANYTIME, ANYWHERE

rezervace R202 / DAMU
Autoři a herci: Kristina Kellnerova, Siu Ji Chin Jovita He said, „This is something all the pilots can see.“ She said, “It is the prettiest ocean I have ever met.” You said it would only last one month. And now I ask; Who said it shouldn’t last forever? A multidisciplinary performance about memories, dreams and shared reality.
13:30 – 14:30

SPOLEČNĚ

rezervace Kafkárna outdoor
Tým: Alexandra Reljićová, Zuzana Suchá, Ludmila Zajíčková, Josefína Holcová, Sara Maďarová, Valentýna Mužíková Srdečně zveme na setkání, na kterém se společně potkáme s tématy a spolu je budeme sdílet. Představíme nejen společný program, ale seznámíme vás s našimi představami ohledně fungování, které společně seznámíme s vašimi představami. Harmonogram společného setkání je nabitý, můžete se těšit na společensky kvalitní čas.
14:00 – 15:30

VZPOMÍNÁNÍ

rezervace Vzlet
Autor: Anna Datiashvili „Vzpomínání“ je participativní divadelní instalace pro 6 diváků a O herců. Jaké příběhy skrývají cihly ve zdech domů, ve kterých žijeme? Slyšeli jste někdy o Babylonu? A kolik si toho pamatujete z vašeho dětství? To moje vzpomínky začínají daleko odsud… S sebou: brýle na čtení, pokud je potřebujete.
14:00 – 14:30

HOME IS THE PLACE WHERE OUR MEMORY IS

rezervace DISK střecha
Autor: Pedro Gramegna Ardiles How to build a home away from home? what happen when memories are wounded by the unresolved past of a country far away from Prague? This performance is an invitation to a shared moment of intimacy in the middle of the city, to experience part of the biographical songbook of my family and the recent history of my country.
14:30 – 15:30

ATTEMPTS ON LOOSENING UP

rezervace R302 / DAMU
Autoři: Filip Mramor/Lukáš Jiřička
15:00 – 15:30

KAV/FKY

rezervace Kafkárna indoor
Autoři a herci: Domen Šuman, Patrik Možíš, Martin Mlčouch, Tinka Avramova Produkce: Lucie Karbanová Konzultace: Martin TůmaPotkali se? Psali si? Co měli společného? Co tady zanechali? Dokumentárně-imerzivní návrat v čase.
15:00 – 15:30

HOME IS THE PLACE WHERE OUR MEMORY IS

rezervace DISK střecha
Autor: Pedro Gramegna Ardiles How to build a home away from home? what happen when memories are wounded by the unresolved past of a country far away from Prague?. This performance is an invitation to a shared moment of intimacy in the middle of the city, to experience part of the biographical songbook of my family and the recent history of my country.
15:30 – 17:00

VZPOMÍNÁNÍ

rezervace Vzlet
Autor: Anna Datiashvili „Vzpomínání“ je participativní divadelní instalace pro 6 diváků a O herců. Jaké příběhy skrývají cihly ve zdech domů, ve kterých žijeme? Slyšeli jste někdy o Babylonu? A kolik si toho pamatujete z vašeho dětství? To moje vzpomínky začínají daleko odsud… S sebou: brýle na čtení, pokud je potřebujete.
16:00 – 16:30

KAV/FKY

rezervace Kafkárna indoor
Autoři a herci: Domen Šuman, Patrik Možíš, Martin Mlčouch, Tinka Avramova Produkce: Lucie Karbanová Konzultace: Martin TůmaPotkali se? Psali si? Co měli společného? Co tady zanechali? Dokumentárně-imerzivní návrat v čase.
16:00 – 16:30

HOME IS THE PLACE WHERE OUR MEMORY IS

rezervace DISK střecha
Autor: Pedro Gramegna Ardiles How to build a home away from home? what happen when memories are wounded by the unresolved past of a country far away from Prague?. This performance is an invitation to a shared moment of intimacy in the middle of the city, to experience part of the biographical songbook of my family and the recent history of my country.
17:00 – 18:30

VZPOMÍNÁNÍ

rezervace Vzlet
Autor: Anna Datiashvili „Vzpomínání“ je participativní divadelní instalace pro 6 diváků a O herců. Jaké příběhy skrývají cihly ve zdech domů, ve kterých žijeme? Slyšeli jste někdy o Babylonu? A kolik si toho pamatujete z vašeho dětství? To moje vzpomínky začínají daleko odsud… S sebou: brýle na čtení, pokud je potřebujete.
17:00 – 17:30

HOME IS THE PLACE WHERE OUR MEMORY IS

rezervace DISK střecha
Autor: Pedro Gramegna Ardiles How to build a home away from home? what happen when memories are wounded by the unresolved past of a country far away from Prague?. This performance is an invitation to a shared moment of intimacy in the middle of the city, to experience part of the biographical songbook of my family and the recent history of my country.
17:30 – 19:00

ČALIKAT

rezervace Kafkárna indoor
Autoři a herci: Dobrodinská, Hadrbolec, Neudeker, Nežmah, Rothermel, Šípová Šestý věk sestupné řady pomalu spěje ke svému konci. Hadi ovíjejí naše ramena. Bez ustání bude po sedm dní pršet a bude padat sedm různých druhů deště. Půda se osvěží a vzklíčí semena. Z těch vyrostou stromy se sladkými plody. Jejich listy budou mít tvar hrnců a pánví. Přes celé nebe je natažený dešťový had, který chrlí proudy vody. Proč se to ale děje? The sixth age of the descending line is slowly coming to an end. Snakes wrap around our shoulders. It will rain incessantly for seven days and seven different kinds of rain will fall. The soil will refresh and seeds will sprout. They will grow into trees with sweet fruit. Their leaves will be shaped like pots and pans. A rain snake is stretched across the sky, spewing streams of water. Why is this happening?
18:30 – 20:00

VZPOMÍNÁNÍ

rezervace Vzlet
Autor: Anna Datiashvili „Vzpomínání“ je participativní divadelní instalace pro 6 diváků a O herců. Jaké příběhy skrývají cihly ve zdech domů, ve kterých žijeme? Slyšeli jste někdy o Babylonu? A kolik si toho pamatujete z vašeho dětství? To moje vzpomínky začínají daleko odsud… S sebou: brýle na čtení, pokud je potřebujete.
19:30 – 20:30

UNCANNY

rezervace DISK
Režie: Domen Šuman Dramaturgie: Julie Vaňková, Tinka Avramova Scénografie: Martin Tůma Herci: Tomáš Adel, Adéla Gajdošová, Richard Janča, Naděžda Melková, Alena Novotná, David Petrželka, Štěpánka TodorováSeděli jste někdy s přáteli u šálku čaje, viděli na stole cukřenku, která vám najednou evokovala pocit, jako byste tuhle situaci již někdy prožili? Možná v jiném čase nebo jako jiný člověk. Nebo jste se večer snažili usnout, ale v rohu pokoje se najednou zjevila mrtvola, které vás paralyzovala? Když jste pak rozsvítili, zjistili jste, že je to pouhá hromada oblečení a že zmizela se světlem.Podivné, záhadné, unheimlich, nemyslíte? A co na to Rodrick Usher?Heimlich se překládá do češtiny jako domácí a zároveň skrytý. Pojem Unheimlich (angl. Uncanny) je tedy chápán jako něco, co nepatří do našich domovů nebo je jim cizí. Poprvé pojem Uncanny psychologicky rozpracoval německý psychiatr Ernst Jentsch, následovaný Sigmundem Freudem, který pojem vysvětluje takto: „Uncanny není ve skutečnosti něco nového nebo neznámého, ale něco, co je naopak naší mysli známé a zažité, jen se to známé ztratilo v nevědomí.” Jedná se o něco, co se neodehrává za čtyřmi stěnami, ale přímo v nich. Inscenace vychází z povídky Edgara Allana Poea – Zánik domu Usherů (překlad Josefa Schwarze).
20:00 – 21:30

VZPOMÍNÁNÍ

rezervace Vzlet
Autor: Anna Datiashvili „Vzpomínání“ je participativní divadelní instalace pro 6 diváků a O herců. Jaké příběhy skrývají cihly ve zdech domů, ve kterých žijeme? Slyšeli jste někdy o Babylonu? A kolik si toho pamatujete z vašeho dětství? To moje vzpomínky začínají daleko odsud… S sebou: brýle na čtení, pokud je potřebujete.
21:00 – 22:00

I DID IT MY WAY (promítání filmu)

rezervace R302 / DAMU nebo DISK střecha
Tvůrci: Marta Hermannová, Barbora Marková, Luboš Hradec, Jan Šolc, Vojtěch Cibulka, Mariana Bouřilová, Anežka Fišárková Dokumentární film I DID IT MY WAY sleduje maturák střední školy v Poděbradech. Autoři filmu nazírají na maturitní ples jako specifickou a výraznou tradici oslavující vstup do dospělosti, která může leccos vypovídat o generaci současných „young adults“, ale také o generaci, která je na dospělý život připravuje. Co maturák pro studenty znamená? Jak různě ho prožívají? A pořádají ho vůbec pro sebe? The documentary film I DID IT MY WAY follows the high school graduation prom in Poděbrady. The authors of the film see the prom as a specific and distinctive tradition celebrating the entry into adulthood, which can say a lot about the current generation of young adults, but also about the generation that prepares them for adult life. What does a prom mean for students? How do they experience it? And do they even organize it for themselves?

STŘEDA 31. 5. 2023

10:00 – 12:00

DISKUZE

Volný vstup DISK střecha a Malírna
12:30 – 13:00

MICRO MACRO VITA

rezervace R202 / DAMU
Autoři a účinkující: AGANAR – Anna Nevrlá, Adéla Gajdošová, Alexandra Reljićová Vizuální koláž barev a světla, akcí a reakcí, struktur, rychlosti na pomezí abstrakce a konkrétna. Skrze performativní malbu se dostáváme postupně k vrstvám barev i divácké představivosti. A visual collage of colors and light, actions and reactions, structures, speed on the border between abstraction and the concrete. We gradually get to the layers of colors and the viewer’s imagination through performative painting.
12:30 – 13:30

DOT/LINE

rezervace R 405 / DAMU
Tvůrci: Sumin Sung, Filip Mramor, Jasmine Molinari, Pedro Enrique Garmegna Ardiles, Ji Chin Jovita Siu, Jeries Abu Jaber, Bella Enderlein Prezentace zvukových kompozic a hudebních videí, které mají jako společné téma bod či čáru, tečku či linii. Tato striktní vymezení, která jsou v přímém rozporu s kompozicí jako tvůrčím gestem, neboť ta bývá skladbou několika elementů či procesů, se staly výchozím bodem k práci na sedmi autonomních zvukových dílech, která oscilují mezi spontánními zvukovými gesty, konceptuálním přístupem, ambientem, radioartem, minimalismem a užitím found footage v extrémním pojetí.
13:00 – 14:00

I DID IT MY WAY (promítání filmu)

rezervace R302 / DAMU
Tvůrci: Marta Hermannová, Barbora Marková, Luboš Hradec, Jan Šolc, Vojtěch Cibulka, Mariana Bouřilová, Anežka Fišárková Dokumentární film I DID IT MY WAY sleduje maturák střední školy v Poděbradech. Autoři filmu nazírají na maturitní ples jako specifickou a výraznou tradici oslavující vstup do dospělosti, která může leccos vypovídat o generaci současných „young adults“, ale také o generaci, která je na dospělý život připravuje. Co maturák pro studenty znamená? Jak různě ho prožívají? A pořádají ho vůbec pro sebe? The documentary film I DID IT MY WAY follows the high school graduation prom in Poděbrady. The authors of the film see the prom as a specific and distinctive tradition celebrating the entry into adulthood, which can say a lot about the current generation of young adults, but also about the generation that prepares them for adult life. What does a prom mean for students? How do they experience it? And do they even organize it for themselves?
14:00 – 14:30

MICRO MACRO VITA

rezervace R202 / DAMU
Autoři a účinkující: AGANAR – Anna Nevrlá, Adéla Gajdošová, Alexandra Reljićová Vizuální koláž barev a světla, akcí a reakcí, struktur, rychlosti na pomezí abstrakce a konkrétna. Skrze performativní malbu se dostáváme postupně k vrstvám barev i divácké představivosti. A visual collage of colors and light, actions and reactions, structures, speed on the border between abstraction and the concrete. We gradually get to the layers of colors and the viewer’s imagination through performative painting.
14:30 – 15:30

DOT/LINE

rezervace R 405 / DAMU
Tvůrci: Sumin Sung, Filip Mramor, Jasmine Molinari, Pedro Enrique Garmegna Ardiles, Ji Chin Jovita Siu, Jeries Abu Jaber, Bella Enderlein Prezentace zvukových kompozic a hudebních videí, které mají jako společné téma bod či čáru, tečku či linii. Tato striktní vymezení, která jsou v přímém rozporu s kompozicí jako tvůrčím gestem, neboť ta bývá skladbou několika elementů či procesů, se staly výchozím bodem k práci na sedmi autonomních zvukových dílech, která oscilují mezi spontánními zvukovými gesty, konceptuálním přístupem, ambientem, radioartem, minimalismem a užitím found footage v extrémním pojetí.
17:00 – 17:30

MICRO MACRO VITA

rezervace R202 / DAMU
Autoři a účinkující: AGANAR – Anna Nevrlá, Adéla Gajdošová, Alexandra Reljićová Vizuální koláž barev a světla, akcí a reakcí, struktur, rychlosti na pomezí abstrakce a konkrétna. Skrze performativní malbu se dostáváme postupně k vrstvám barev i divácké představivosti. A visual collage of colors and light, actions and reactions, structures, speed on the border between abstraction and the concrete. We gradually get to the layers of colors and the viewer’s imagination through performative painting.
16:00 – 17:00

NO DESPAIR PARADISE

rezervace R102 / DAMU
Autor: Sumin Sung Herci: Sumin Sung, Natalija Slavkovska, Aleksandra Ziólko, Viktor Buzharov „No Despair Paradise“ je představení s účastí AI, které se ponořuje do technologického optimismu a rozvíjejícího se vztahu mezi člověkem a AI v technologickém pokroku. „No Despair Paradise“ is a performance featuring AI, exploring technological optimism and the evolving human-AI relationship in tech advancements.
18:00 – 19:00

NO DESPAIR PARADISE

rezervace R102 / DAMU
Autor: Sumin Sung Herci: Sumin Sung, Natalija Slavkovska, Aleksandra Ziólko, Viktor Buzharov „No Despair Paradise“ je představení s účastí AI, které se ponořuje do technologického optimismu a rozvíjejícího se vztahu mezi člověkem a AI v technologickém pokroku. „No Despair Paradise“ is a performance featuring AI, exploring technological optimism and the evolving human-AI relationship in tech advancements.
21:00 – 22:00

KOMPOZICE JAKO ABSOLVENTSKÁ INSCENACE

rezervace Hallerův sál
Text: Gertrude Stein a kol. Režie: Sam Špilar Scénografie a kostýmy: Anna Nevrlá Dramaturgie: Josef Neudeker, Tinka Avramova Herci: Aicha Roubíčková, Nora Marečková, Tereza Fagulcová + komparz Být. Ne Potěší. Být Mohou potěšit Nebýt Potěší ony. Nebýt Nepotěší ony Ano potěší. Potěší ony. Ne potěší. Nepotěší ony Ne potěší. Potěší ony. Potěší. Jestliže vy potěšíte. A jestliže ony potěší A ony potěší. Aby byly potěšeny Aby nebyly potěšeny. Aby nebyly nepotěšeny. Aby byly potěšeny a mohly potěšit. – Gertrude Stein To Be No Please. To Be They can please Not to be Do they please. Not to be Do they not please Yes please. Do they please No please. Do they not please No please. Do they please. Please. If you please. And if you please. And if they please And they please. To be pleased Not to be pleased. Not to be displeased. To be pleased and to please. – Getrude Stein.

ČTVRTEK 1. 6. 2023

10:00 – 12:00

DISKUZE

volný vstup DISK střecha a Malírna
12:00 – 13:00

NO DESPAIR PARADISE

rezervace R102 / DAMU
Autor: Sumin Sung Herci: Sumin Sung, Natalija Slavkovska, Aleksandra Ziólko, Viktor Buzharov „No Despair Paradise“ je představení s účastí AI, které se ponořuje do technologického optimismu a rozvíjejícího se vztahu mezi člověkem a AI v technologickém pokroku. „No Despair Paradise“ is a performance featuring AI, exploring technological optimism and the evolving human-AI relationship in tech advancements.
12:00 – 13:30

MORPHOSIS

rezervace R405 / DAMU
Autor: Molinari Jasmine Herci: Moliari Jamine, Pedro Garmegna Ardiles, Siu Ji Chin, Filip Mramor, Jeries Abu Jaber. Jedná se o blok představení od 12:00 do 13:30 v otevřeném prostoru. Divák je přítomen vždy 30 minut. Will be an installation with performers. the space will be open for the participants that they can stay inside the room freely, without a pre-determined time. they can leave and re-enter.
13:00 – 14:00

I DID IT MY WAY (promítání filmu)

rezervace R302 / DAMU
Tvůrci: Marta Hermannová, Barbora Marková, Luboš Hradec, Jan Šolc, Vojtěch Cibulka, Mariana Bouřilová, Anežka Fišárková Dokumentární film I DID IT MY WAY sleduje maturák střední školy v Poděbradech. Autoři filmu nazírají na maturitní ples jako specifickou a výraznou tradici oslavující vstup do dospělosti, která může leccos vypovídat o generaci současných „young adults“, ale také o generaci, která je na dospělý život připravuje. Co maturák pro studenty znamená? Jak různě ho prožívají? A pořádají ho vůbec pro sebe? The documentary film I DID IT MY WAY follows the high school graduation prom in Poděbrady. The authors of the film see the prom as a specific and distinctive tradition celebrating the entry into adulthood, which can say a lot about the current generation of young adults, but also about the generation that prepares them for adult life. What does a prom mean for students? How do they experience it? And do they even organize it for themselves?
14:00 – 14:30

ANYTIME, ANYWHERE

rezervace R202 / DAMU
Autoři a herci: Kristina Kellnerova, Siu Ji Chin Jovita He said, „This is something all the pilots can see.“ She said, “It is the prettiest ocean I have ever met.” You said it would only last one month. And now I ask; Who said it shouldn’t last forever? A multidisciplinary performance about memories, dreams and shared reality.
14:30 – 15:30

NO DESPAIR PARADISE

rezervace R102 / DAMU
Autor: Sumin Sung Herci: Sumin Sung, Natalija Slavkovska, Aleksandra Ziólko, Viktor Buzharov „No Despair Paradise“ je představení s účastí AI, které se ponořuje do technologického optimismu a rozvíjejícího se vztahu mezi člověkem a AI v technologickém pokroku. „No Despair Paradise“ is a performance featuring AI, exploring technological optimism and the evolving human-AI relationship in tech advancements.
15:00 – 16:30

MORPHOSIS

rezervace R 405 / DAMU
Autor: Molinari Jasmine Herci: Moliari Jamine, Pedro Garmegna Ardiles, Siu Ji Chin, Filip Mramor, Jeries Abu Jaber. Jedná se o blok představení od 15:00 do 16:30 v otevřeném prostoru. Divák je přítomen vždy 30 minut. Will be an installation with performers. the space will be open for the participants that they can stay inside the room freely, without a pre-determined time. they can leave and re-enter.
16:00 – 17:00

Blok: POTAPĚČ, SOLOHOESKA, SMRT IS NOT DEAD, SKŘÍTEK JEDE NA ZAJÍCI

rezervace Loď Tajemství
Potapěč Autoři a herci: Františka Ekrtová, Vilma Vojtíšková, Alessandra TočoňováMalá exkurze do podmořského světa, do hloubek člověku téměř nepřístupným, kde se opravdový svět vpíjí do toho druhého.A little excursion into the world of ocean, into the depths where human is a stranger, where the real world dissolves into another.SolohoeskaRežie: Jan KřečekScénografie: Mariana ČervenkováHerci: Václav Ponikelský, Barbora Šošolíková, Karolína Kubešová, Ema BrezinováNechte s láskou vzejít kvásek. Vypracujte s láskou vláčné těsto. Nechte ho s láskou asi hodinu kynout. S láskou upleťte housku ze tří pramenů.Smrt is not dead Autoři a herci: Adam Bohdal, Zbyněk Rohlík, Gagik Chilingaryan, Eliška Peřichová Buď ti země lehká za to, žes jí bejval na obtíž. Skřítek jede na zajíci Autoři a herci: Lukáš Horn, Anastasia Atapina, Jiří Fencl, Ema Ema Lovecká Houby visí na drátkách, skřítek jede na zajíci. Je slyšet zpěv ptactva. Pak přijede skřítek. Hudba hraje veselý kvapík. Skřítek, houby, vše tančí. Zakokrhání kohouta – houby zmizí – ticho. Hudba hraje pochod a vyjdou: osel, kohout, kočka, psík.
18:00 – 19:00

Blok: POTAPĚČ, SOLOHOESKA, SMRT IS NOT DEAD, SKŘÍTEK JEDE NA ZAJÍCI

rezervace Loď Tajemství
Potapěč Autoři a herci: Františka Ekrtová, Vilma Vojtíšková, Alessandra Točoňová Malá exkurze do podmořského světa, do hloubek člověku téměř nepřístupným, kde se opravdový svět vpíjí do toho druhého. A little excursion into the world of ocean, into the depths where human is a stranger, where the real world dissolves into another. Solohoeska Režie: Jan Křeček Scénografie: Mariana Červenková Herci: Václav Ponikelský, Barbora Šošolíková, Karolína Kubešová, Ema Brezinová Nechte s láskou vzejít kvásek. Vypracujte s láskou vláčné těsto. Nechte ho s láskou asi hodinu kynout. S láskou upleťte housku ze tří pramenů. Smrt is not dead Autoři a herci: Adam Bohdal, Zbyněk Rohlík, Gagik Chilingaryan, Eliška Peřichová Buď ti země lehká za to, žes jí bejval na obtíž. Skřítek jede na zajíci Autoři a herci: Lukáš Horn, Anastasia Atapina, Jiří Fencl, Ema Ema Lovecká Houby visí na drátkách, skřítek jede na zajíci. Je slyšet zpěv ptactva. Pak přijede skřítek. Hudba hraje veselý kvapík. Skřítek, houby, vše tančí. Zakokrhání kohouta – houby zmizí – ticho. Hudba hraje pochod a vyjdou: osel, kohout, kočka, psík.
19:30 – 21:00

DISKUZE

volný vstup Loď Tajemství
21:00 –

AFTERPARTY

volný vstup Loď (A)void

Místa

Kontakty

email: festival.proces@gmail.com


Produkční tým

 

Adéla Garabíková

program

Marie Stanková

program


Anna Křepínská

finance

Lenka Pitronová

offprogram

Anna Kopřivová

komunikace


Jan Wegmann

PR